BERTI, s.r.o.

Rating a informácie o BERTI, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre BERTI, s.r.o. 11873 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 140280. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 83.8170% spoločností je horších ako BERTI, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti BERTI, s.r.o." href="http://berti.sk-rating.com/">
   <img src="http://berti.sk-rating.com/berti.png" width="150" height="25" alt="Rating BERTI, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating BERTI, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia